საუკეთესო არჩევანი თქვენთვის და თქვენი შვილებისათვის

 • საქართველოში ჩატარდა კოლეჯების ბრენდირება
  კოლეჯ "კავკასიონს" მიენიჭა 4 ვარსკლავი

კოლეჯის დირექტორი

სახელი გავარი მამის სახელი რაინდი ტარიელის-ძე ლომაია
დაბადების წელი და თვე 1970 წლის 11 აგვისტო
საკონტაქტო ტელეფონი

მობილური- 599 91 25 64
სამსახურის:- 0431 22-41-31

ელ-ფოსტა raindi.lomaia@mail.ru
განათლება
 1. ქ.სენაკის №5 საშუალო სკოლა,
 2. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი,
  სპეციალობა - კვების მრეწველობის მანქანები და აპარატები , კვალიფიკაცია - ინჟინერ-მექანიკოსი .
 3. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასპირანტურა, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი
 4. ქუთაისის საინჟინრო ინსტიტუტი, სპეციალობა - სამართალმცოდნეობა, კვალიფიკაცია - ეკონომისტ-იურისტი
სამუშაო გამოცდილება 1992 წლიდან ქუთაისის საინჟინრო ინსტიტუტში მუშაობდა
შემდეგ თანამდებობებზე:
 1. კვების ტექნოლოგიის კათედრის ასისტენტის.
 2. კვების ტექნოლოგიის კათედრის დოცენტის.
 3. კვების ტექნოლოგიის კათედრის გამგის.
 4. ტექნოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის.
 5. ინსტიტუტის პრორექტორად სასწავლო დარგში.
 6. 2004 წლიდან 2010 წლის 1 მაისამდე მუშაობდა “ქუთაისის ეროვნულ სასწავლო უნივერსიტეტში” რექტორის თანამდებობაზე.
 7. 1999 წლიდან დღემდე მუშაობს ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საინჟინრო ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე, პროფესორის თანამდებობაზე,
ოჯახური მდგომარეობა ჰყავს მეუღლე და სამი შვილი

კოლეჯმა ავტორიზაცია გაიარა 2012 წელს და მოიპოვა თერთმეტი პროფესიული პროგრამის განხორციელების უფლება. კოლეჯში ამჟამად სხვადასხვა სპეციალობაზე 400-მდე სტუდენტის განათლებას ემსახურება 90-მდე პედაგოგი, მათ შორის 50% სხვადასხვა სპეციალობის მეცნიერებათა დოქტორია, ასევე მაღალკვალიფიციური პრაქტიკოსი პედაგოგები. კოლეჯში სასწავლო პროცესის დაგეგმვა/მიმდინარეობა, მოწვეული პედაგოგების კვალიფიკაცია, კოლეჯის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და სხვადასხვა დარგის პრაქტიკის ობიექტებთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმებიუზრუნველყოფს ჩვენი სტუდენტებისთვის მაღალი პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებს.