საუკეთესო არჩევანი თქვენთვის და თქვენი შვილებისათვის

 • საქართველოში ჩატარდა კოლეჯების ბრენდირება
  კოლეჯ "კავკასიონს" მიენიჭა 4 ვარსკლავი

კოლეჯში სწავლა მიმდინარეობს შემდეგ სპეციალობებზე:

ჯანდაცვის სპეციალობები

 1. პრაქტიკოსი ექთანი V საფეხური.
 2. ფარმაცევტის თანაშემწე V საფეხური.
 3. ექთნის თანაშემწე III საფეხური.
 4. მასაჟისტი III საფეხური.

ბიზნესის სპეციალობები

 1. ბიზნესის ადმინისტრირება IV-V საფეხური
 2. ოფისის მენეჯერი III საფეხური.
 3. ბუღალტერია III საფეხური.
 4. ბანკის მოლარე–ოპერატორი III საფეხური
 5. ტურიზმის მენეჯერი– ტუროპერატორი III საფეხური
 6. კომპიუტერული ტექნოლოგიები (ინფორმაციული ტექნოლოგი, გრაფიკა, ვებსპეციალისტი, ქსელების და სისტემების ტექნიკოსი) III საფეხური
 • კოლეჯში მიიღებიან ზოგადი და საშუალო განათლების ბაზაზე (9,10, 11,12 კლასდამთავრებულები). კოლეჯის დამთავრების შემდეგ, მიიღებენ სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ საერთაშორისო დონის პროფესიული კვალიფიკაციის დიპლომს.
 • კოლეჯში სტუდენტები გაივლიან ინტენსიურ მომზადებას კომპიუტ- ერულ ტექნოლოგიებში და უცხოურ ენებში.
 • კოლეჯის კურსდამთავრებულებს მუშაობა შეეძლებათ, როგორც საჯარო (სახელმწიფო), ასევე კერძო სტრუქტურებში.
 • კოლეჯში სპეციალობების მიხედვით, ლექციების ჩასატარებლად მოწვეულნი
  არიან უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტებები, შესაბამისი პროფილის მეცნიერებათა დოქტორები, პროფესორები.
 • ჩვენთან სწავლის გადასახადში გათვალისწინებულია გარკვეული შეღავათები ობლებზე, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებზე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული პირების ოჯახის წევრებზე. სწავლის პროცესში მაღალი შეფასების სტუდენტებს დაენიშნებათ სტიპენდია.
 • საქართველოში არსებული ეკონომიკური კრიზისის გამო ჩვენთან სპეციალობე-
  ბის მიხედვით სწავლის გადასახადი გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სხვა ანალოგიურ სასწავლებლებში.
 • კოლეჯის დირექტორია პროფესორი რაინდი ტარიელის ძე ლომაია.

 • კოლეჯიში სტუდენტების აქტივობები მოცემულია ფოტოგალერეაში
კოლეჯში წარმოსადგენია შემდეგი საბუთები:
 1. ზოგადი/საშუალო განათლების ატესტატი.
 2. 4 ცალი სურათი 3/4ზე.
 3. ჯანმრთელობის ცნობა.
 4. პირადობის მოწმობის ქსეროქსი (ორიგინალს წარმოადგენს პირადად).
მისამართი:
I. ქ.თბილისი. დავით ბაქრაძის 6, II სართული
(ა.წერეთლის გამზირი, კოკაკოლას ოფისის წინ) - 599912564
II. ქ.ქუთაისი, ოცხელის ქუჩა N2.
(კლინიკური საავადმყოფოს წინ) - 551897189

ტელეფონი: (032) 243 31 33, (0431) 22 41 31; (0431) 24 77 55
მობილური: 599-91-25-64
e-mail: info@kavkasioni.edu.ge, raindilomaia@mail.ru
skype: raindi.lomaiaკოლეჯმა ავტორიზაცია გაიარა 2012 წელს და მოიპოვა თერთმეტი პროფესიული პროგრამის განხორციელების უფლება. კოლეჯში ამჟამად სხვადასხვა სპეციალობაზე 400-მდე სტუდენტის განათლებას ემსახურება 90-მდე პედაგოგი, მათ შორის 50% სხვადასხვა სპეციალობის მეცნიერებათა დოქტორია, ასევე მაღალკვალიფიციური პრაქტიკოსი პედაგოგები. კოლეჯში სასწავლო პროცესის დაგეგმვა/მიმდინარეობა, მოწვეული პედაგოგების კვალიფიკაცია, კოლეჯის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი მატერიალურ ტექნიკური ბაზა და სხვადასხვა დარგის პრაქტიკის ობიექტებთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმებიუზრუნველყოფს ჩვენი სტუდენტებისთვის მაღალი პროფესიული განათლების მიღების შესაძლებლობებს.